Kredi Çeşitleri

İşletme Kredisi

Krediden Yararlanabilecekler;

Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatiflerine ortak olan esnaf ve sanatkarlar yararlanabilir.

 

Kredinin Kullandırılışı;

Esnaf-Sanatkarların hammadde ve döner sermaye ihtiyaçlarının karşılanması inin kullandırılır.

 

Kredi Teminatı;

Kooperatif kefaleti ve şahıs kefaleti, ipotek, ticari işletme rehni.

Kredi Limiti : 150.000 TL

Kredi Vadesi : 1-5 yıl

Kredi Faiz Oranı :1 yıla Kadar %4, 2 Yıldan fazla vadeli %5


Tesis Kredisi

Krediden Yararlanabilecekler;

Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatiflerine ortak olan esnaf ve sanatkarlar yararlanabilir.

 

Kredinin Kullandırılışı;

Esnaf-Sanatkarların işletmeleri için ihtiyaç duydukları yeni makina, araç ve gereç alımları için kullandırılır.

 

Kredi Teminatı;

Kooperatif kefaleti ve şahıs kefaleti, ipotek, ticari işletme rehni ve sigorta

Kredi Limiti : 150.000 TL

Kredi Vadesi : 2-5 Yıl

Kredi Faiz Oranı :1 yıla Kadar %4, 2 Yıldan fazla vadeli %5


Aylık Eşit Taksitli İşletme Kredisi

Krediden Yararlanabilecekler;

Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatiflerine ortak olan esnaf ve sanatkarlar yararlanabilir.

 

Kredinin Kullandırılışı;

Esnaf-Sanatkarların hammadde ve döner sermaye ihtiyaçlarının karşılanması için kullandırılır.

 

Kredi Teminatı;

Kooperatif kefaleti ve şahıs kefaleti, ipotek, ticari işletme rehni.

Kredi Limiti : 150.000 TL

Kredi Vadesi : 12-24 ay

Kredi Faiz Oranı :1 yıla Kadar %4, 2 Yıldan fazla vadeli %5


İstihdamı Destekleme Kredisi

Krediden Yararlanabilecekler;

Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatiflerine ortak olan esnaf ve sanatkarlar yararlanabilir.

 

Kredinin Kullandırılışı;

Esnaf ve Sanatkarların mal ve hizmet üretimini artırmaları ve özellikle yeni istihdam olanağı yaratmaları suretiyle ülke ekonomisine katkıda bulunabilmeleri için işyerlerinde kullanacakları yeni makina, araç-gereçlerin temini amacıyla kullandırılır. Ancak kullanılabilirliği teknik elemanlarımızca belirlenen eski model makine, araç ve gereçlerin satın alınması için de kullandırılabilir.

 

Kredi Teminatı;

Kooperatif kefaleti ve şahıs kefaleti, ipotek, ticari işletme rehni ve sigorta.

Kredi Limiti : 150.000 TL

Kredi Vadesi : 1 yıl ödemesiz, 3 yıl

Kredi Faiz Oranı :1 yıla Kadar %4, 2 Yıldan fazla vadeli %5

Kooperatif İhracat-Tesis Kredisi

Krediden Yararlanabilecekler;

Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatiflerine ortak olan esnaf ve sanatkarlar yararlanabilir.

 

Kredinin Kullandırılışı;

İmalat sektörü içinde faaliyet sürdüren direkt veya dolaylı olarak ihracata çalışan sanatkarlarımızın ihraç ettiği yada edeceği malın üretimi için ihtiyaç duyacağı ve teknoloji içeren makina teçhizat alımını teminen tesis kredisi şeklinde otorize olarak kullandırılır.

 

Kredi Teminatı;

Kooperatif kefaletinin yanısıra 2 şahıs kefaleti ve sigorta.

Kredi Limiti : 150.000 TL

Kredi Vadesi : 1.yılı faiz ve anapara ödemesiz 5 yıl

Kredi Faiz Oranı :1 yıla Kadar %4, 2 Yıldan fazla vadeli %5

İskonto Kredisi

Krediden Yararlanabilecekler;

Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatiflerine ortak olan esnaf ve sanatkarlar yararlanabilir.

 

Kredinin Kullandırılışı;

Kısa süreli işletme giderlerinin finansmanı amacıyla; emre muharrer senetlerin iskontosu şeklinde kullandırılır.

 

Kredi Teminatı;

Kooperatif kefaleti ve şahıs kefaleti, ipotek, ticari işletme rehni.

Kredi Limiti : 150.000 TL

Kredi Vadesi : 1-3 Ay

Kredi Faiz Oranı :1 yıla Kadar %4, 2 Yıldan fazla vadeli %5

Şoför Taşıt Edindirme Kredisi

Krediden Yararlanabilecekler;

Üzerine kayıtlı herhangi bir taşıtı olmayan ve geçimini sağlayacak geliri bulunmayan şoför esnafı yararlanabilir.

 

Kredinin Kullandırılışı;

Kredi yeni model kulanılmamış taşıt alınması için tahsis edilir. Ancak, cari yıla göre otomobil, kamyonet ve minibüslerde 3, kamyon ve otobüslerde ise 5 yaşına kadar taşıt alımlarında da kredi kullandırılabilir.

 

Kredi Teminatı;

Kooperatif kefaleti ve şahıs kefaleti, rehin, Bankamız lehine kasko sigortası.

Kredi Limiti : 150.000 TL

Kredi Vadesi : 2-5 yıl

Kredi Faiz Oranı :1 yıla Kadar %4, 2 Yıldan fazla vadeli %5

Şoför Esnafına Taşıt Onarım Kredisi

Krediden Yararlanabilecekler;

Geçimini şoförlük veya nakliyecilikle sağlayan ve ticari amaçla kullanmak üzere tek taşıta sahip olan şoför ve nakliyeciler yararlanabilir.

 

Kredinin Kullandırılışı;

Taşıtların bakım-onarımı ile lastik veya yedek parça alımı gibi ihtiyaçlarını karşılamak üzere iskonto veya işletme kredisi şeklinde kullandırılır.

 

Kredi Teminatı;

Kooperatif kefaleti ve şahıs kefaleti, ipotek.

Kredi Limiti : 150.000 TL

Kredi Vadesi : İşletme Kredilerinde: 1-5 yıl

İskonto Kredilerinde: 1-3 Ay

Kredi Vadesi : İşletme Kredilerinde: 1-5 yıl

Kredi Faiz Oranı :1 yıla Kadar %4, 2 Yıldan fazla vadeli %5

Servis Aracı Kamyonet Yenileme Kredisi

Krediden Yararlanabilecekler;

Okul ve Personel Servis araçları ile şehiriçi yük taşımacılığında kullanılan kamyonetlerin 10 yıl ve daha eski modellerinin yenilenmesini teminen Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatiflerine ortak olan şoför esnafı yararlanabilir.

 

Kredinin Kullandırılışı;

Kredi 10 yıl ve daha eski model servis araçları ile kamyonetlerin yenilenmesi amacıyla, fatura karşılığı satıcı firmaya ödeme şeklinde otorize olarak kullandırılır.

 

Kredi Teminatı;

Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi kefaletinin yanısıra 2 şahıs kefaleti, kasko sigortası ile taşıt rehni tesis edilecektir.

Kredi Limiti : 150.000 TL

Kredi Vadesi : 3 yıl

İskonto Kredilerinde: 1-3 Ay

Kredi Vadesi : İşletme Kredilerinde: 1-5 yıl

Kredi Faiz Oranı :1 yıla Kadar %4, 2 Yıldan fazla vadeli %5

ÖZKAYNAK KATKISI : En az % 10 oranında özkaynak katkısı aranacaktır.